Toimija

Toimija – johtajana realistinen sopeutuja aineellisten asioiden maailmassa

punai2hkloOlet kuin tämä sohva eli pirskahteleva, iloinen ja epäkäytännöllinen. Tunnet itsesi todennäköisesti kotoisammaksi ihmisten ja asioiden kanssa ulkomaailmassa kuin ideoiden sisäisessä maailmassa. Olet ulospäinsuuntautunut.

Työskentelet todennäköisesti mieluummin tunnettujen tosiasioiden parissa kuin etsit mahdollisuuksia ja keskinäisiä suhteita.

Teet päätökset todennäköisemmin persoonattoman analyysin kuin henkilökohtaisten arvojen perusteella. Pidät enemmän todennäköisesti joustavasta ja spontaanista elämäntavasta kuin suunnitellusta ja järjestelmällisestä.

Tulos perustuu löyhästi Myers–Briggs-tyyppi-indikaattoriin, joka kuvaa ihmisen persoonallisuutta neljän ulottuvuuden avulla. Virallisessa testissä persoonallisuutta hahmotetaan neljän eri ominaisuusparin kautta. introvertti-ekstrovertti, tosiasiallinen-intuitiivinen, ajatteleva – tunteva ja harkitseva-spontaani.