Antelias

sohpomo_pieniAntelias – johtajana mielikuvituksellinen yhteensovittaja

Olet kuin tämä sohva eli dynaaminen johtajahahmo, joka vaatii alituista huomiota. Tunnet itsesi todennäköisesti kotoisammaksi ihmisten ja asioiden kanssa ulkomaailmassa kuin ideoiden sisäisessä maailmassa. Olet ulospäinsuuntautunut.

Etsit mieluummin mahdollisuuksia ja yhteyksiä kuin työstät tunnettuja faktoja. Olet vahvasti tulevaisuuteen suuntautunut.

Teet päätökset todennäköisemmin henkilökohtaisten arvojen kuin persoonattoman logiikan avulla. Pidät todennäköisesti enemmän suunnitellusta, organisoidusta, selvästä ja täsmällisestä elämäntavasta kuin joustavasta ja spontaanista.

Tulos perustuu löyhästi Myers–Briggs-tyyppi-indikaattoriin, joka kuvaa ihmisen persoonallisuutta neljän ulottuvuuden avulla. Virallisessa testissä persoonallisuutta hahmotetaan neljän eri ominaisuusparin kautta. introvertti-ekstrovertti, tosiasiallinen-intuitiivinen, ajatteleva – tunteva ja harkitseva-spontaani.