Esiintyjä

dynaaminenEsiintyjä – johtajana käytännöllinen yhteen sovittaja

Olet kuin tämä sohva eli kekseliäs, persoonallinen ja dynaaminen. Tunnet itsesi todennäköisesti kotoisammaksi ihmisten ja asioiden kanssa ulkomaailmassa kuin ideoiden sisäisessä maailmassa. Olet ulospäinsuuntautunut.

Työskentelet todennäköisesti mieluummin tunnettujen tosiasioiden parissa kuin etsit mahdollisuuksia ja keskinäisiä suhteita.

Teet päätökset todennäköisemmin henkilökohtaisten arvojen kuin persoonattoman logiikan avulla. Pidät todennäköisesti enemmän suunnitellusta, organisoidusta, selvästä ja täsmällisestä elämäntavasta kuin joustavasta ja spontaanista.

Tulos perustuu löyhästi Myers–Briggs-tyyppi-indikaattoriin, joka kuvaa ihmisen persoonallisuutta neljän ulottuvuuden avulla. Virallisessa testissä persoonallisuutta hahmotetaan neljän eri ominaisuusparin kautta. introvertti-ekstrovertti, tosiasiallinen-intuitiivinen, ajatteleva – tunteva ja harkitseva-spontaani.