Monitilatoimistot ja työympäristön kehitys

Kirjoittanut Kesäkuu 12, 2015

Monitilatoimisto koostuu huonekaluratkaisuista, joiden avulla työympäristö suunnitellaan tukemaan työntekijöiden tehtäviä. Työympäristön vaikutus työn tehokkuuteen ja yleiseen viihtyvyyteen on suoraviivainen. Mikäli työympäristössä on häiriöääniä tai ergonomia on huono, saattaa myös työn tehokkuus laskea. Työympäristöllä tarkoitamme työskentelyyn tarkoitettua työpistettä sekä yleisiä tiloja, joissa vietetään aikaa tai työskennellään yhdessä. Näissä kaikissa tila-alueissa korostuu työnteon ergonomia, häiriöttömyys ja viihtyvyys.

Työympäristön muokkaamista työtehtävien mukaisiksi kutsutaan monitilaratkaisuiksi, monitilatoimistoiksi tai tehtäviin perustuvaksi työympäristöksi. Monitilatoimisto nimitys tulee englannin kielen sanasta activity based working (ABW). Monitilatoimistoissa on oleellista, että työtilan ratkaisut tukevat työaktiviteetteja, kuten palavereita, tiimityöskentelyä ja henkilökohtaista työskentelyä, mahdollisimman tehokkaasti. Kehittyneemmissä monitilaratkaisusissa voi myös olla ideointialueita sekä multimediatiloja. Moni
tilaratkaisut toteutetaan monimutoisilla huonekaluratkaisulla. Enään ei siis määritetä tiukkoja henkilökohtaisia rajoja, jotka määrittävät työntekijän henkilökohtaisen alueen, jossa hän suorittaa lähes kaikki työhönsä liittyvät toimenpiteet.

MonitilatoimistotEsimerkiksi Kinnarpsin uudet Next Office –monitilaratkaisut koostuvat huonekaluista, joiden avulla pystytään maksimoimaan työn tehokkuus ja viihtyvyys samanaikaisesti. Esimerkiksi kuvassa oleva puoliavoin monitilatoimistoon suunniteltu huonekalu soveltuu erinomaisesti ryhmätyöskentelyyn ja epävirallisiin palavereihin. Tila on suunniteltu siten, että tilassa olevien henkilöiden ääni ei leviä ympäri työympäristöä, vaan pysyy työtilan sisällä ääntä kontrolloivien seinämien ansiosta. Tämä ratkaisu luo niin sanotusti “huoneen huoneeseen”

Monitilatoimistot mahdollistavat myös kustannustehokkaan ratkaisumallin, mikäli työntekijöiden määrä kasvaa. Työympäristöön ei tarvitse siis lisätä tiloja rakentamalla, vaan muokataan kalustusta erilaisilla monitilamalleilla. Työympäristön muutokset onnistuvat siis nopeasti ja joutavasti!

Näin monitilaratkaisut toimivat:

Päivät saattavat koostua monista eri tehtävistä, jotka kaikki vaativat erilaista huomiota työntekijältä. Esimerkiksi jotkin tehtävät vaativat luovuutta, osa taas yhteistyötä toisten kanssa ja osa työtehtävistä painottuu perinteisiin jokapäiväisiin askareisiin. Monitilatoimistossa valitset työpöytäsi, huoneen tai alueen työtehtävän mukaisesti. Työympäristö on näin ollen suunniteltu tukemaan erilaisten työtehtävien suorittamista.

Monitilatoimistojen monia etuja:

–       Työntekijän parempi keskittyminen tehtävään

–       Työn tehokkuuden parantuminen

–       Kustannustehokas vaihtoehto

–       Työntekijän aktiivisempi työpäivä vähäisemmän paikkallaan olon vuoksi

–       Suurempi todennäköisyys yhteistyölle sekä ideoiden ja osaamisen kehittämiselle

–       Nautinnollisempia työpäiviä


Kommentoi tästä.

Comments are closed.